coaching & ergotherapie

Coaching en ergotherapie

Wanneer er iets verandert in je gezondheidssituatie door ziekte, een ongeval of werk, heeft dat impact op je dagelijks leven. Als je niet meer kan doen wat er voor jou toe doet, kan praktische begeleiding helpen. Mijn begeleiding richt zich op het verbeteren van en het vinden van een nieuwe balans in jouw dagelijkse activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan het behouden van of het hervatten van je werk, de indeling van je dag en de keuzes die je daarin maakt. Samen onderzoeken we de mogelijkheden en ga je aan de slag om jouw kwaliteiten opnieuw of op een andere manier in te zetten.

Door mijn jarenlange werkervaring als ergotherapeut binnen de revalidatie heb ik kennis van verschillende ziekten en aandoeningen en de invloed daarvan op het dagelijks leven. Mijn expertise ligt in het begeleiden en coachen van mensen die leven met de gevolgen van niet aangeboren hersenletsel en herstel na een oncologische behandeling. 

Mensen zijn geneigd vast te houden aan wat vertrouwd is. Vasthouden aan gewoontes, rollen en patronen. Je wordt door een veranderde gezondheidssituatie echter geconfronteerd met wat niet meer gaat zoals je gewend was. In de eerste fase na een ongeluk of opname richt je je vaak op het overleven. Na het eerste herstel volgt nog een lang revalidatieproces. Verandering en toe werken naar herstel kost tijd. Door samen te kijken naar de mogelijkheden in jouw situatie en zicht te krijgen op de factoren die bij jou een rol spelen, help ik verder. Waar liggen jouw kwaliteiten en welke veranderingen (keuzes) helpen je op langere termijn? Wat kost energie en wat geeft energie? Welke balans helpt jou om verder te herstellen.

Soms moet je een omweg maken om die mogelijkheden en kansen te zien. Het leuke is dat je onderweg vaak hele mooie en nieuwe dingen ervaart. Door te luisteren en de situatie vanuit een ander perspectief te bekijken, ontstaan nieuwe inzichten.