Voor wie

Voor wie

Wanneer kan ik iets voor jou betekenen:

  • Door een ongeval of ziekte ben je (deels) uitgevallen op je werk. Je merkt bijvoorbeeld dat gesprekken met collega’s moeilijker te volgen zijn. Je voelt je moe en overprikkeld. De balans tussen dat wat je kan en dat wat je wilt, is verstoord. Advies en begeleiding bij duurzame terugkeer in (eigen) werk is wat je zoekt.

  • Na een (oncologische) behandeling word je door een verminderde belastbaarheid beperkt in je dagelijks functioneren. Het lukt niet meer om alle ballen in de lucht te houden zoals je gewend was. Je gaat steeds vaker leuke activiteiten vermijden en zoekt begeleiding en advies bij het zo optimaal mogelijk functioneren in jouw (werk)leven.

  • Je voelt je al langere tijd vermoeid en gespannen en merkt dat je steeds minder energie hebt. Je zoekt naar je fysieke en mentale grenzen. De afstemming tussen werk en privé klopt niet meer en je strategie van ‘gewoon doorgaan’ heeft een averechts effect. Coaching kan jou helpen bij het bij het vinden van een nieuwe balans.

Weer in balans

Met mijn ervaring en achtergrond als ergotherapeut ben ik gewend te onderzoeken hoe en waartoe je iets doet. Welke keuzes maak je in het dagelijks leven en wat levert jou dat op? Ook wordt gekeken naar datgene wat mogelijk is en dat wat anders kan. Door middel van gesprekken en oefeningen leer je bijvoorbeeld je grenzen (her)kennen met als doel balans te vinden in de dagelijkse activiteiten.

Ook wanneer je door stressklachten, hersenletsel of een chronische aandoening moeite hebt met het verdelen van je energie kan je bij mij terecht. De begeleiding is praktisch en richt zich op jouw dagelijks leven. Zo krijg je onder andere meer inzicht in mogelijke valkuilen en hoe hier mee om te gaan. Zowel thuis als op het werk, in je vrije tijd en in sociale contacten.

(Weer) Aan het werk 

Ben je uitgevallen of dreig je uit te vallen op het werk dan is het goed om te kijken hoe verdere uitval voorkomen kan worden. Tijdens een coachingstraject word je begeleid in het duurzaam hervatten van je werkzaamheden in het kader van re-integratie 1e spoor (Wet verbetering Poortwachter). De werkgever wordt in dit coachtraject betrokken.

PRPP@work

Wanneer de gevolgen van ziekte of letsel voor het kunnen werken zorgvuldig in kaart gebracht moeten worden kan dat met behulp van een betrouwbaar en gestructureerd arbeidsassessment,PRPP@work

Werkwijze

In een kennismakingsgesprek bekijken en bespreken we de mogelijkheden. Naast het kennis maken brengen we in kaart wat jouw hulpvraag is en waar jouw wensen liggen. Welke activiteiten staan in jouw dagelijks leven centraal en waarin ondervind je belemmeringen?

Aanmelden

Ben jij op zoek naar begeleiding om een betere balans te vinden? Neem contact met mij op.